Xo So Ha Noi

Emily Haisley, Romel Mostafa và George Loewenstein của Đại học Carnegie Mellon đã tìm ra trong “Thu nhập tương đối chủ quan và Mua vé số” (Hành trình ra quyết định hành vi, tập 21, số 3, tháng 7 năm 2008) rằng những người tự cảm thấy mình nghèo thường có nhiều khả năng mua vé số và có nhiều khả năng mua nhiều vé số hơn những người không tự cảm thấy mình nghèo. Các nhà nghiên cứu thấy rằng việc mua vé sốtạo nên một vòng luẩn quẩn cho người nghèo: nó khai thác những ham muốn cá nhân để thoát khỏi đói nghèo nhưng nó cũng góp phần vào việc không có khả năng cải thiện tình hình tài chính của họ.