thu xổ số

Dữ liệu của NASPL cho thấy trong suốt năm 2006 New York (6.8 tỷ đô) có doanh thu xổ số cao nhất, tiếp theo là Massachusetts (4.5 tỷ đô) và Florida (4 tỷ USD). Ba bang này chiếm 27% doanh thu xổ số quốc gia. Mười bảy bang đạt doanh số hơn 1 tỷ đô trong năm 2006.

Các bang có được 17.1 tỷ đô lợi nhuận từ xổ số trong năm 2006. Các bang phân bổ lợi nhuận xổ số của họ theo những cách khác nhau. Bảng 7.2 cho thấy phần tích lũy lợi nhuận của từng bang từ khi thành lập xổ số đến tháng Sáu năm 2006. Tổng cộng 234.1 tỷ đô đã được trao cho các đối tượng khác nhau từ khi bắt đầu xổ số ở mỗi bang. New York đứng đầu danh sách với 30 tỷ đô lợi nhuận phân bổ cho giáo dục từ năm 1967. California theo sau với 18,5 tỷ đô cho giáo dục, và New Jersey là 15.6 tỷ đô.