CHIA TIỀN XỔ SỐ

SỰ PHÂN CHIA TIỀN XỔ SỐ Doanh số bán hàng là tổng số tiền lấy từ bán xổ số. Doanh số này được phân chia cho các giải thưởng, chi phí hành chính, hoa hồng cho nhà bán lẻ và lợi nhuận của bang. Nhìn chung, 50% đến 60% doanh thu xổ số ở Mỹ được trả làm giải thưởng cho người thắng cuộc. Chi phí hành chính cho việc quảng cáo, lương nhân viên và các chi phí hoạt động khác thường chiếm 1% đến 10% doanh thu. Tính trung bình, các nhà bán lẻ thu 5% đến 8% doanh số theo hình thức hoa hồng và khoảng 2% là tiền thưởng cho việc bán vé thắng. Số còn lại 30% đến 40% là lợi nhuận chuyển cho bang.

Theo NASPL, xổ số các bang của Mỹ đóng góp khoảng 57.4 tỷ đô doanh số cho năm 2006. Doanh số quốc gia đã tăng 9% so với doanh số năm trước đó là 52.6 tỷ đô. Mỗi bang đều báo cáo doanh số trong năm 2006 cao hơn so với năm 2005.