Home

Những người ủng hộ xổ số thường sử dụng lập luận kinh tế để biện minh cho cách làm của họ. Họ chỉ ra rằng xổ số cung cấp cho chính quyền tiểu bang một cách tương đối dễ dàng để tăng doanh thu mà không cần đặt thuế nhiều hơn. Xổ số được lợi về tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bán vé số và cho các công ty lớn hơn tham gia vào chiến dịch bán hàng hoặc cung cấp quảng cáo hoặc dịch vụ máy tính. Ngoài ra, những người ủng hộ xổ số phỏng đoán rằng trò chơi cung cấp giải trí giá rẻ cho những người muốn chơi, trong khi tăng lượng tiền cho tất cả nền cá cược.

Những người phản đối xổ số cũng có những lập luận kinh tế. Họ cho rằng xổ số chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng doanh thu của bang và do đó có tác dụng hạn chế với các chương trình của bang. Chi phí để hoạt động và thu hút mọi người vào xổ số để rồi mất tiền của họ đi theo những hy vọng giả. Ngoài ra, những người phản đối cho rằng xổ số nhắm đặc biệt đến những người có mức thu nhập thấp và có thể không đủ khả năng để đánh bạc.